مأوا

فَأَیْنَمَا تُوَلُّواْ فَثَمَّ وَجْهُ الله
مأوا

صــد بـار لــب گـشـودم و بــیـرون نـــریـختم
خــون‌ها که مـوج می‌زنـد از سیــنه تا لـــبم

مأوا

فَأَیْنَمَا تُوَلُّواْ فَثَمَّ وَجْهُ الله

"المرء علی دین خلیله و قرینه" را شهود کردم؛
وقتی من و او 
هر دو
در 24 سالگی
آمدیم سیستان؛
او را شاه تبعید کرد
و مرا نفس امّاره...